Eénknops bediening

Het probleem bij de oudere gebruiker is het opstarten van de juiste site en kerk.

Met een windows PC is dat eenvoudig te automatiseren

Installeer autohotkey, gratis te downloaden vanaf www.autohotkey.com

Met dit programma zijn veel taken te automatiseren, toets-aanslagen na te bootsen, windows manipuleren.

Met een eenvoudig script in de opstartgroep kan de PC direct de juiste kerk laten starten.

Gebruik Google Chrome, dan weet je ook nog eens zeker dat flash-updates niet langer nodig zijn.

Stel via bios of windows configuratiescherm de power-switch zo in dat deze de PC uitschakelt bij indrukken.

Je hebt nu een kijkkastje met éénknops bediening.


De inhoud van het script:

# Start script

# Geef de pc even de tijd om op te starten, wacht 90 sec (90.000 msec)

Sleep 90000

run "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" <URL>

# Einde script

# Vervang <URL> voor de link op de homepage van kerkdienstmeebeleven.nl, bij de betreffende kerk!

Copyright © 2016 Netsistence. Alle rechten voorbehouden.